Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť ANDREA SHOP, s.r.o, so sídlom Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 277 151, DIČ: 2022093601, IČ DPH: SK7120000019, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 17761/T

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 31 590 1818, písomne na adrese Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, alebo e-mailom eshop@andreashop.sk

ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
V záležitostiach, ktoré súvisia ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na Zodpovednú osobu, ktorá bola ustanovená podľa čl. 37 nariadenie GDPR.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať priamo na adrese: zodpovednaosoba@andreshop.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH BEZPEČNOSŤ
Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

  • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
  • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
  • Registračné údaje (meno, heslo) a nastavenie účtu, ak ste sa pred nákupom zaregistrovali.
  • Informácie o produktov a službách, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Ide napríklad o údaje z objednávok, faktúr, úhrad, alebo o údaje z nákupného košíka.

Máte otázku?

Ozvite sa, radi vám pomôžeme!

Kontaktujte nás

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prosíme vás o udelenie súhlasu s používaním cookies.

Pre nesúhlas použite tlačidlo nastavenia.

Nastavenia